Wijzigingen parkeerbeleid Woerden

21 mrt 2024

Gemeente Woerden wil zorgen voor een veilig, bereikbaar en leefbaar centrum. Het parkeerbeleid draagt daaraan bij. Een aantal regels zijn nu aangepast om het parkeerbeleid eenvoudiger te maken.

Voor bezoekers is parkeren in de parkeergarages nog steeds de beste optie; de laagste tarieven en altijd dicht bij de bestemming. Wat is er gewijzigd voor bezoekers: 

Wijzigingen per 2 april 2024

 • Parkeren in parkeergarages Castellum en Defensie-Eiland is gratis op zondagen (hele dag) en op alle overige weekdagen van 18:30 tot 22:00 uur.
 • De routes naar de parkeergarages worden beter aangegeven.
 • Er worden borden geplaatst, waarop staat aangegeven dat parkeren in de parkeergarages voordeliger is dan op straat.
 • De zoneletters (A,B,C,D) worden vervangen door de zonecodes, die nu ook al door de parkeerapps gebruikt worden. Zo vereenvoudigen we het parkeren.
 • Het aantal parkeerzones in de binnenstad wordt verminderd tot drie.
 • Het betaald parkeren per zone wordt:
  - Zone 4400 tussen 10.00 tot 18.30 uur, max 180 minuten.
  - Zone 4401 alleen de Rijnstraat, tussen 10.00 tot 12.00 uur /18.00 tot 18.30 uur, max 30 minuten.
  - Zone 4403 tussen 10.00 tot 22.00 uur.
  - Zone 4404 alleen Leidsestraatweg, tussen 10.00 tot 18.30 uur, max 120 minuten
 • In zone 4403 geldt een zeer hoog tarief voor betaald parkeren (€5,70 per uur, maximum per dag €22,80). Hiermee wordt parkeren door bezoekers ontmoedigd. 
 • Er wordt onderzocht om zone 4401 (Rijnstraat) autovrij te maken. Hiervoor wordt een apart traject opgestart samen met ondernemers en bewoners, waarna de zone kan komen te vervallen.
 • De oude parkeerautomaten worden vervangen voor nieuwe.

Ingangsdatum
De meeste wijzigingen gaan in per 2 april 2024. Vanaf dan gelden ook de nieuwe parkeertarieven. Het uitvoeren van een aantal wijzigingen vraagt meer tijd. Die wijzigingen ronden we naar verwachting nog voor de zomer af.

Aanpassingen vragen om gewenning. Vandaar dat in de eerste zes weken na invoering, tot 15 mei, de eerste overtreding van de nieuwe regels niet wordt bekeurd. Wel wordt er in deze periode gewaarschuwd door de parkeerwachters.