Vergunning aanvragen

In de gemeente Woerden is een parkeerbeleid van kracht. In dit beleid is voorzien in parkeervergunningen voor verschillende doelgroepen. Deze vergunningen bieden de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief op specifieke momenten op daartoe aangewezen plekken te mogen parkeren.

Digitale kentekenregistratie
Alle parkeervergunningen zijn digitaal, u ontvangt géén papieren vignet of pas. Een vergunning heeft een vast kenteken of een kenteken dat u zelf registreert. Handhavers scannen de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet. 

Vergunningjaar
Een vergunning is één jaar geldig. Het vergunningjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. 
Voor de bezoekersregeling en de werkparkeervergunning zijn afwijkende regels.

Soorten vergunningen: