Hulpverlenersvergunning

Informatie

Wanneer u als huisarts of verloskundigenpraktijk niet gevestigd bent in het vergunninggebied van Woerden, maar wel werkzaam bent in de binnenstad van Woerden kunt u deze hulpverlenersvergunning aanvragen. Ook medewerkers van de bloedafname dienst of trombosedienst komen in aanmerking voor een hulpverlenersvergunning. 

Tarieven 

 Bekijk hier de actuele tarieven

Aanvragen

Met dit aanvraagformulier kunt u een hulpverlenersvergunning aanvragen.