Bewonersvergunning

Onze karakteristieke binnenstad aantrekkelijk, veilig en bereikbaar houden, dat willen we allemaal. Het gebied binnen de centrumring (zone A en B) is daarom autoluw. 

Woont u in één van de D zones dan kunt u een vergunning aanvragen.
Woont u in zone A of B dan kunt u een garage-abonnement aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en woont in één van de D-zones. Aan de hand van uw Burgerservicenummer controleren wij uw gegevens;
 • Het motorvoertuig is op uw naam gesteld;
 • Heeft u een lease- of bedrijfsauto dan hebben levert u de volgende documenten aan:
  - Een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs
  - En een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd of een houdersverklaring waarmee de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij) verklaart dat het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld
 • Bewoners van zone C (Defensie-eiland) komen niet in aanmerking voor een bewonersvergunning.
 • Bewoners van zone D1 t/m D5: Een 1e vergunning is altijd mogelijk, een 2e vergunning alleen als de ruimte op straat dit toelaat. 
 • Wanneer u eigen parkeergelegenheid heeft, wordt dit meegeteld bij het uitgeven van een vergunning. U komt dan alleen in aanmerking voor een tweede bewonersparkeervergunning. 
 • Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en/of 2,4 meter hoog.

NB: Heeft u nog een vergunning voor zone A of B?
De regeling waarbij een eerste bewonersvergunning in zone A en B vervalt bij een kentekenwissel, is uitgesteld tot 1 september 2022. Bij een kentekenwissel van een tweede bewonersvergunning in zone A en B, is deze regel wel van kracht en vervalt u vergunning.
 

Tarieven 

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina

Aanvragen

 • U kunt uw bewonersvergunning aanvragen/kenteken wijzigen/beëindigen via het E-loket. 
 • Kunt u nog geen gebruik maken van het E-loket, omdat u niet in het bezit bent van DigiD? Vraag dan hier uw DigiD aan.  
 • Heeft u een geldige reden waarom u geen DigiD kunt aanvragen en hierdoor geen gebruik kunt maken van het E-loket? Vraag uw vergunning dan aan via dit online aanvraagformulier (alleen voor bewoners van D1 t/m D5).

Let op: wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Gebruik

Na toewijzing van uw vergunning is deze direct actief.

Er wordt gebruik gemaakt van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen. De handhavers scannen de kentekens van de auto's en zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet. Is het kenteken niet geactiveerd, dan schrijven zij een parkeerboete uit. 
 

Waar kunt u parkeren met uw vergunning?

Verg. houders uit zone Parkeren in
A B*, B1, D5 (tot maart 2023)
B B*, D5 (tot maart 2023)
B1 B1
C n.v.t.
D alle D zones
Forenzenvergunning D5

* met uitzondering van de parkeerterreinen aan de Wagenstraat en het Plantsoen.