Aanvraagformulier Parkeervergunning voor Zorgverleners

Met dit aanvraagformulier kunt u een parkeervergunning voor zorgverleners aanvragen. Deze vergunning is geldig voor alle parkeerzones in Woerden.

Voorwaarde voor het verkrijgen van een parkeervergunning voor zorgverleners is dat u als huisarts of verloskundigenpraktijk niet gevestigd bent in het vergunninggebied van Woerden, maar wel werkzaam bent in de binnenstad van Woerden. Ook medewerkers van het Zuwe Hofpoortziekenhuis (bloedafname en trombosedienst) komen in aanmerking.

Om uw aanvraag volledig te kunnen behandelen, hebben wij de volgende documenten van u nodig:

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
  • Kopie van het legitimatiebewijs van de contactpersoon.
  • Bij een lease-of bedrijfsauto, een houdersverklaring waarmee het bedrijf of de leasemaatschappij verklaart dat het voertuig aan u beschikbaar is gesteld.
  • Bij betaling via automatische incasso dient u een ondertekende machtigingskaart voor vergunningen bij te voegen.

Betaalgegevens

Documenten uploaden