Aanvraagformulier Parkeervergunning voor Bedrijven

Met dit aanvraagformulier kunt u een bedrijfsvergunning aanvragen. Per bedrijf wordt maximaal 1 vergunning verleend. Deze vergunning staat op naam van het bedrijf, zodat meerdere personen hier gebruik van kunnen maken. Voorwaarde voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning is dat het bedrijf waarvoor u een vergunning aanvraagt, is gevestigd in de binnenstad van Woerden.

Om uw aanvraag volledig te kunnen behandelen, hebben wij ook de volgende documenten van u nodig:

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
  • Een kopie van het legitimatiebewijs van de contactpersoon;
  • Bij betaling via automatische incasso dient u een ondertekende machtigingskaart voor vergunningen bij te voegen.

Betaalgegevens

Documenten uploaden