Omdat parkeren een vak is
header handhaver

Parkeren op straat

Parkeerboetes- en bekeuringen

In sommige gevallen bent u het misschien niet eens met een opgelegde bekeuring. U heeft dan de mogelijkheid in bezwaar te gaan tegen de opgelegde sanctie. Hiervoor kunt u niet terecht bij ons klantcontactcentrum. De medewerkers van het klantcontactcentrum hebben geen beslissingsbevoegdheid. Zij kunnen de boete niet voor u intrekken. Er zijn twee soorten bekeuringen. Op deze pagina kunt u lezen welke soorten bekeuringen er zijn en hoe u eventueel in bezwaar kunt gaan.

Aankondiging van beschikking

Dit is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd. Of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghouderplaats zonder dat u in bezit bent van een vergunning. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen. U krijgt dan door middel van een acceptgirokaart van het Centraal Justitieel Incassobureau een beschikking. Wanneer u het niet eens bent met deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. Het adres van de Officier van Justitie waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten, staat vermeld in de begeleidende brief die u bij uw acceptgirokaart ontvangt.

Naheffingsaanslag

U ontvangt een naheffingsaanslag indien u niet of onvoldoende hebt betaald voor het parkeren op een "betaald parkeerplaats". Deze aanslag is in feite een aanslag voor niet betaalde parkeerbelasting. Binnen enkele weken krijgt u een duplicaat naheffingsaanslag met betaalverzoek thuis gestuurd. Dit betaalverzoek ontvangt u van Tobias Fiscaal. Tobias Fiscaal verzorgt voor de Gemeente Woerden het volledige heffings- en invorderingstraject van het betaald parkeren. Wanneer u de naheffingsaanslag niet binnen de gestelde periode voldoet, wordt er een invorderingsprocedure gestart.


Bezwaar maken

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag die u heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift, in het Nederlands geschreven, moet binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag ingediend zijn bij:

ParkeerService
T.a.v. Afdeling Bezwaren & Beroepen
Postbus 489
3800 AL Amersfoort

Vergeet hierbij niet:
1. De reden(en) van uw bezwaar duidelijk te omschrijven
2. Bewijsstukken mee te sturen
3. Het aanslagnummer en het kenteken te vermelden
4. Uw naam en adres, de datum en uw handtekening te vermelden.

LET OP: Het indienen van een bezwaar is geen uitstel van betaling! Betaling van de aanslag kan binnen twee werkdagen contant of door middel van het betaalbewijs dat u krijgt toegezonden van Tobias Fiscaal/ ParkeerService Woerden. Tobias Fiscaal verzorgt voor de Gemeente Woerden het volledige heffings- en invorderingstraject van het betaald parkeren. Wanneer u de naheffingsaanslag niet binnen de gestelde periode voldoet wordt er een invorderingsprocedure gestart. U dient de aanslag binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen, als uw bezwaar wordt gehonoreerd ontvangt u uw geld terug.

Wanneer maakt uw bezwaarschrift kans van slagen?

1. Wanneer u de auto aan de kant gezet had om eerste hulp te verlenen bij een ongeluk. Om uzelf of iemand anders in een gezondheidsbedreigende situatie snel bij een arts of ziekenhuis te brengen.
2. Wanneer uw vermelding als kentekenhouder in het kentekenregister onjuist is, of het voertuig van u was gestolen. (Vergeet niet een kopie van het proces-verbaal van de aangifte van diefstal bij de politie mee te sturen!)
3. Wanneer u het voertuig voor maximaal drie maanden verhuurd heeft en u onterecht als belastingplichtige aangemerkt wordt. (Vergeet niet een kopie van de huur-overeenkomst, met naam/adres en handtekening van de huurder mee te sturen.)
4. Wanneer uw parkeerkaart wel achter de voorruit lag, maar op de kop. (Stuur een kopie van zowel de voorzijde, als de achterzijde van de parkeerticket op.)

Wanneer maakt uw bezwaarschrift weinig kans van slagen?

1. Wanneer u wel een kaartje had. In principe wordt een achteraf getoond kaartje niet gehonoreerd.
2. Wanneer u wel een vergunning heeft, maar deze niet duidelijk zichtbaar achter de voorruit heeft gelegd. U parkeert in dat geval in strijd met de vergunningsvoorwaarden.
3. Wanneer u wel een vergunning heeft, maar de gegevens kloppen niet meer. Als de geldigheid is verlopen; als het kenteken op de vergunning niet overeenkomt met het kenteken van de auto waarin hij ligt; als u op het adres waar op de vergunning is uitgeschreven niet meer staat ingeschreven: Ook dan parkeert u in strijd met de voorwaarden.
4. Wanneer u niet wist dat u moest betalen. U vond de parkeerzone onduidelijk aangegeven of u kon de automaat niet vinden. Dit leidt niet tot het vervallen van de aanslag.
5. Wanneer u geld wisselde. U dient er voor te zorgen gepast geld bij u te hebben. Als u geen kleingeld bij u heeft kunt u parkeren in één van de parkeergarages of terreinen, waar u achteraf kunt betalen.
6. Wanneer u niet echt parkeerde, maar aan het laden en lossen was. Als de parkeercontroleur dit niet ter plekke kan constateren dan bent u aan het parkeren en blijft de bon gehandhaafd. Hetzelfde geldt als u alleen even stil stond, bijvoorbeeld omdat u op iemand wachtte.
7. Wanneer u net te laat bij uw auto terugkwam. Een afspraak liep uit, u was de weg kwijt, u was al op weg naar uw auto, maar net te laat. U dient uw tijd in de gaten te houden. Als u denkt later terug te zijn, dient u extra parkeertijd te betalen (tweede kaartje kopen en deze naast de andere leggen).
8. Wanneer u het bedrag dat u moet betalen te hoog vind. De hoogte van de naheffingsaanslag is wettelijk vastgelegd.

Waar kan ik terecht voor informatie over de aanslag parkeerbelasting of andere zaken m.b.t. het betaald parkeren in Woerden?

Voor vragen en/of klachten over de aanslag parkeerbelasting of andere zaken m.b.t. het betaald parkeren in Woerden kunt u terecht bij ParkeerService.