Verlenging vergunningen

09 feb. 2021

Heeft u een parkeervergunning die op 1 april 2021 verloopt?
Alle vergunninghouders ontvangen rond 1 maart per post een factuur voor de nieuwe parkeervergunning. 

Heeft u na een aantal dagen nog niets binnen? Neem dan even contact met ons op via info.woerden@parkeerservice.nl.

Dit jaar is er een tariefsverhoging, waarom is dat? 
De parkeerdruk in het centrum en ook in meerdere wijken rond het centrum is hoog. Mede daardoor staat ook de leefbaarheid in Woerden onder druk. Om hier oplossingen voor te vinden, heeft de gemeente samen met inwoners en belanghebbenden een nieuw parkeerbeleid opgesteld. De gemeenteraad heeft met de beleidsplannen ingestemd. Met de nieuwe tarieven geven we invulling aan de beleidsplannen.