15 juli: Nieuwe voorwaarden vergunningen

23 jun. 2021

De parkeergebieden op straat zijn onlangs aangepast. Met ingang van 15 juli worden nu ook de parkeervergunningen meegenomen in deze aanpassingen. Door het gebied binnen de centrumring aan te wijzen als autoluw kerngebied (de nieuwe zone A + B) veranderen ook de regels voor parkeervergunning. Voor de zones A + B verandert er veel aan de vergunningvoorwaarden en worden er geen nieuwe bewonersvergunningen uitgegeven. Voor andere straten zijn de regels nauwelijks aangepast. 

De gemeente heeft in de verschillende vergunningzones huis aan huis informatiebrieven bezorgd met wijzigingen voor de eigen zone. Heeft u geen brief gehad? Bekijk hier de informatiebrieven voor de verschillende zones:

Wilt u een parkeervergunning aanvragen? Tot 15 juli gelden nog de huidige voorwaarden. Na 15 juli gaan de nieuwe vergunningvoorwaarden in.

Op de website van de gemeente Woerden kunt u meer informatie vinden over de wijzigingen in het beleid.

Vergunningkaart herindeling zones, klik op deze link om de kaart te openen.